รหัสบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน กรอกรหัสบัตรประชาชน
ของนักเรียนด้วยครับ.
ป้อนเฉพาะตัวเลข.

ป้อนตัวเลขติดกันโดยไม่เว้นวรรค
 
ปรับใช้โดย ครูชลธี เมืองมา ครูโรงเรียนบ้านนาไค้
ขอขอบคุณ ครูธยา เหล่ากกโพธิ์ ผู้พัฒนาเว็บไซต์