เพจโรงเรียนบ้านนาไค้................ เว็บไซต์โรงเรียนบ้านนาไค้................. เว็บไซต์โรงเรียนบ้านนาไค้ สพฐ.
งานวิทยาศาสตร์นักเรียน................. เพิ่มเพื่อนที่ @659tthay................ ระบบ E-School
ปรับใช้โดย ครูชลธี เมืองมา
ขอขอบคุณ ครูธยา เหล่ากกโพธิ์ ผู้พัฒนาเว็บไซต์